Buddhista szimbólumok

Dordzse

A mai dordzséket rézből vagy bronzból, illetve ezüstből vagy aranyból szokták önteni. Többnyire két részből állnak, de léteznek egy és három részes jogarok is, sőt számos festményen láthatók dupla dordzsék, azaz négyágú változatok. A páros dordzse középső része egy golyódísz (gömb), ami két karikán (gyűrűn) keresztül kapcsolódik egy-egy nyolc szirmú lótuszhoz, amiből öt ág nyúlik ki gömbszerűen (egy középen, négy körülötte). A golyódíszről azt tartják, hogy a világ oszthatatlanságát jelképezi, a karikák az abszolút és relatív igazság szimbólumai, a nyolc szirmú lótusz pedig nyolc világkorszak nyolc bódhiszattvájára utal. A két ötágú gömbszerűség az öt elem szimbóluma, a jogar pedig egészében a férfias szilárdság, keménység, állandóság és egység megtestesítője a buddhizmusban. Ha csengővel kombinálják, akkor a harang (tibetiül drilbu) jelenti a női pólust, a bölcsességet és anyaságot (3. ábra). A csengő palástját kívül-belül lótusz-szirmokkal, illetve tibeti írásokkal is díszíthetik.
A jogart és a csengőt a tibeti szerzetesek szinte minden nap használják a szertartásokon. Ilyenkor a dordzsét a jobb kézben tartják, a csengőt a balban, de csak az ujjakkal, nem egész tenyérrel (4. ábra). A csengő hangja kíséri az imákat, többféle csengetéssel, aminek szigorúan meghatározott szabályai vannak a vallásos szövegek mormolása közben.

Dupla dordzse

A dupla dordzse vagy gyémántjogar kereszt jelképezi a tökéletes, spontán buddhaaktivitást minden lény javára. A két dordzse együtt a tökéletes elpusztíthatatlanságot jelenti. Dupla dordzse díszíti Karmapa Fekete Koronáját, és minden Buddha aktivitásának kifejezése mellett mutatja az abszolútum jelenlétét mind a négy égtáj irányában. Egyúttal képviseli az öt djani buddhát és családjaikat (pl. Amitábha). A küllők száma több jelentéssel is bír (lásd dordzse leírása). Egyes beavatá- soknál vagy meditációknál egy áthatolhatatlan dupla dordzse fal tartja távol a negatív befolyásokat. A dupla dordzse szinte mindegyik szobor talapzatá- nak alján is megtalálható.

Purba

A háromélű tőr az erőteljesen védelmező Vadzsrakilajához (tib. Dordzse Purba, magy. Gyémánt Tőr) kapcsolódik, és egyben jelképezi őt. Ily módon egyike azoknak a rituális eszközöknek, amelyek egy buddhaaspektust képviselnek. A purbát arra használják, hogy mintegy „földhöz szegezzék” a zavaró erőket. Guru Rinpocse ennek segítségével fékezte meg azokat a lényeket, akik kezdetben gátolni próbálták a dharma elterjedését, de aztán minden erejüket a tanítások védelmezésének szentelték. A purba a legtöbb esetben fémből, néha fából vagy csontból készül. A három él a három elemi zavaró érzelem – a harag, a ragaszkodás és a nemtudás – legyő- zését, valamint a három idő – a múlt, jelen ésjövő – feletti uralmat jelenti. A háromszögletű forma a tűzelemet és az erőteljesen védelmező energiát szimbolizálja. A penge gyakran egy Makara, azaz egy tengeri szörny fejéből nő ki, aki az erőt jelképezi. A purba markolata általában dordzse formájú. (bővebben lásd: Buddhizmus ma 1

Kálacsakra

A tantra a legmagasabb Jóga Tantra osztályba (sz: anuttara yoga-tantra tib: ‘byor. rgyud) tartozik és eredetileg maga Sákjamuni Buddha adta át Shambala Tankirályának Szucshandrának. A tanátadást itt Shambalában őrizték és innen került vissza Indiába, majd Tibetbe. Ezen túl az anya-tantrák osztályába sorolnánk, amelyek mindenek előtt a bölcsesség aspektusra, a pradzsnyára helyezi a hangsúlyt, ami mindig az ürességszemléletet jelenti. A tantrikus terminológiában erre mint ‘tiszta fényre’ hivatkoznak.

Az örökkévalóság csomója 

Buddha kivételes minőségét, a mindent átfogó bölcsesség megvalósulását szimbolizálja. Másik értelmezés szerint a vallásos tanok és a világi dolgok közötti kölcsönös függőségét jelképezi. Az ösvényen való haladás idején a bölcsesség (elmélet) és módszer (gyakorlat) egyesülését, az üresség és függő keletkezés elválaszthatatlanságát, és végül a megvilágosodást elérve a bölcsesség és a nagyszerű könyörületesség teljes egyesülését.

Létkerék 

A Dharma (Tan) kereke azt jelképezi, hogy Buddha e két kivételes minőségét (a bölcsesség és az illúziók feladása) elérvén, képesek leszünk elvezetni minden élőlényt a szenvedéstől való végleges megszabaduláshoz a Dharma kerekének megforgatása által. A Dharma kerekének megforgatása jelképezi a Dharma másoknak való átadását. És ez a végső cél.
Másik magyarázat szerint a Dharma (Tan) kerekének megforgatását szimbolizálja, azaz a Dharma tanítását és megvalósulását, amely lehetővé tészi, hogy a lények, minden időben és minden birodalomban, megtapasztalják az üdvös tettek és megszabadulás örömét.
 
Om 
 
Om mani padme hum szövegű mantrának több jelentése ismeretes.

A hat szótag hatása. A hat szótag segít a szenvedésben való létezés hat színterének a megtisztításában.

 • az Om megtisztít a boldogsághoz és a büszkeséghez való neurotikus ragaszkodástól, amely az istenek világában létezőket sújtja;

 • a Ma szótag áldása a nagylelkűség gyakorlásában segít elérni a tökéletességet, a tiszta etika gyakrolásának megvalósítását segíti elő;

 • a Ni a türelem (a várakozás) és a türelem (mások elviselése) gyakrolását mozdítja elő;

 • a Päd a negyedik szótag a kitartásban segít tökéletesedni;

 • a Me a koncentrálásban segít;

 • az utolsó hatodik szótag, a Hum a bölcsesség gyakorlásában segít.

E hat erény (tökéletesség) útja az, amelyet a három idő (jelen, múlt, jövő) minden buddhája bejár.

 

AUM-ként írva: a gyakorló tisztátalan testének, lelkének és szellemének hármassága, de ugyanúgy szimbolizálja Gauthama Buddha tiszta testét, lelkét és elméjét.
A teremtő Brahma, a fenntartó Visnu és a pusztító Síva jelképe. A: isteni Én, halhatatan lélek, U: emberi Én, mulandó test, M: a két Én kapcsolata, a földi élet. A: az örök világ, U a Föld, M a kettőt összekötő idő.
Mani padme: kincs a lótuszban, az elme megtisztulása. A lótusz a bölcsesség szimbóluma.
Hum: úgy legyen. A Hum a gyógyítás szava, felébreszti az alvó elmét, és tudatosságot ad neki.

A Mantra recitálásával gondolataink megtisztulnak, ezáltal a cselekedeteink is tiszták lesznek. Képesek leszünk megvalósítani az önzetlen szeretetet és együttérzést az érző lények iránt. Így megtisztulva elérjük a Tiszta Földön való újraszületést.

Az OM ősi szimbólum, Indiában szent szó. Az OM a világegyetem alaprezgése, az egyetemes mantra. A tökéletességet, a teremtő kezdetet jeleníti meg. Gondoljunk csak a Bibliára. Ott is a Logosz az ige volt az első, mindennek a kezdete.

Hatása: zengetése tisztítja a tudatunkat. Az OM minden mantra kezdete és esszenciája.

Az OM szótag a teremtés jelképe. A szó szanszkrit eredetű. Az első betű jelenti Brahmat, a teremtőt, a második Vishnut, a fenntartót, a harmadik Shivát, a pusztítót.

Titkos jelentése azonban más

 • Az A betű jelenti az isteni ént, a halhatatlan lelket;
 • az U jelenti az emberi ént, a mulandó testet;
 • az M jelenti a két én kapcsolatát, ezt az életet.
 • Az A az örök világ, az U ez a Föld, az M az idő, ami a kettőt összeköti.

 Om mani padme hum szövegű mantrának több jelentése ismeretes.

A hat szótag hatása. A hat szótag segít a szenvedésben való létezés hat színterének a megtisztításában.

 • az Om megtisztít a boldogsághoz és a büszkeséghez való neurotikus ragaszkodástól, amely az istenek világában létezőket sújtja;

 • a Ma szótag áldása a nagylelkűség gyakorlásában segít elérni a tökéletességet, a tiszta etika gyakrolásának megvalósítását segíti elő;

 • a Ni a türelem (a várakozás) és a türelem (mások elviselése) gyakrolását mozdítja elő;

 • a Päd a negyedik szótag a kitartásban segít tökéletesedni;

 • a Me a koncentrálásban segít;

 • az utolsó hatodik szótag, a Hum a bölcsesség gyakorlásában segít.

E hat erény (tökéletesség) útja az, amelyet a három idő (jelen, múlt, jövő) minden buddhája bejár.

 

AUM-ként írva: a gyakorló tisztátalan testének, lelkének és szellemének hármassága, de ugyanúgy szimbolizálja Gauthama Buddha tiszta testét, lelkét és elméjét.
A teremtő Brahma, a fenntartó Visnu és a pusztító Síva jelképe. A: isteni Én, halhatatan lélek, U: emberi Én, mulandó test, M: a két Én kapcsolata, a földi élet. A: az örök világ, U a Föld, M a kettőt összekötő idő.
Mani padme: kincs a lótuszban, az elme megtisztulása. A lótusz a bölcsesség szimbóluma.
Hum: úgy legyen. A Hum a gyógyítás szava, felébreszti az alvó elmét, és tudatosságot ad neki.

A Mantra recitálásával gondolataink megtisztulnak, ezáltal a cselekedeteink is tiszták lesznek. Képesek leszünk megvalósítani az önzetlen szeretetet és együttérzést az érző lények iránt. Így megtisztulva elérjük a Tiszta Földön való újraszületést.

Az OM ősi szimbólum, Indiában szent szó. Az OM a világegyetem alaprezgése, az egyetemes mantra. A tökéletességet, a teremtő kezdetet jeleníti meg. Gondoljunk csak a Bibliára. Ott is a Logosz az ige volt az első, mindennek a kezdete.

Hatása: zengetése tisztítja a tudatunkat. Az OM minden mantra kezdete és esszenciája.

Az OM szótag a teremtés jelképe. A szó szanszkrit eredetű. Az első betű jelenti Brahmat, a teremtőt, a második Vishnut, a fenntartót, a harmadik Shivát, a pusztítót.

Titkos jelentése azonban más

 • Az A betű jelenti az isteni ént, a halhatatlan lelket;
 • az U jelenti az emberi ént, a mulandó testet;
 • az M jelenti a két én kapcsolatát, ezt az életet.
 • Az A az örök világ, az U ez a Föld, az M az idő, ami a kettőt összeköti.

 www.buddhistaegyhaz.hu