Csenrézi az együttérzés bodhiszattvája

Csenrézi az együttérzés bodhiszattvája.  A bennünk rejlő segítőkészséget, együttérzést, és a szeretet képességét jeleníti meg. A tibeti buddhista hagyományban Csenrézi (szkt. Avalokitesvara) az együttérzés bodhiszattvája. Eredeti természetünknél fogva mindannyiunkban benne rejlő önzetlen segítőkészséget, odafordulást, és a megkülönböztetés nélküli szeretet képességét testesíti meg, és hívja életre.A hétköznapi tudat számára istenség, akihez évszázadok óta imával fordul minden tibeti ember. Az elmélyült gyakorló számára azonban Csenrézi nem más, mint a tudatunk tiszta természetében öröktől bennünk élő képesség mások önzetlen segítésére. Az összes lény között létező kölcsönös összetartozás mindent átható mély felismeréséből táplálkozik együttérzésének ereje. A buddhista hagyomány szerint ezt a tudatállapotot hosszú gyakorlással lehet elérni, s ehhez a gyakorláshoz egy erre jogosult mester beavatása és áldása szükséges. A tibeti buddhista hagyomány szerint a mindenkori dalai láma, így Őszentsége a XIV. Dalai Láma az együttérzés bodhiszattvájának, Csenrézinek a megtestesülése.