Gyógyító Buddha

Gyógyító Buddha, a Legkiválóbb Gyógyító gyakorlata egy nagyon hatékony módszer a gyógyítóképesség kifejlesztésére, mellyel magunkat és másokat is gyógyíthatunk. És olyan belső betegségeket is gyógyít, mint a ragaszkodás, a gyűlölet és a tudatlanság.

Buddha megvilágosult lény, aki a lényeget tanítja, az ösvényt és eredményeit, az eszközt amely megvalósítja az örökké tartó boldogságot. Az ezekre vonatkozó kutatások rendkívül fontosak és a létezés alapjainak szempontjából hasznosak. Így többet és többet tudhatnak meg az emberek a nyitott elméről. Viszont, az elmének megtanított változásokat nem szükséges definiálni azok számára, akik teljesen megvilágosultak és tökéletesen értik az elmét, és mind azt, ami azt övezi.

A Gyógyító Buddha meditációjának rendszeres és helyes gyakorlásával csökkenthetjük a fizikai és a lelki betegségeket, vagyis a szenvedést.
Amikor Sakjamuni Buddha egy Yangchen nevű helyen tanítványinak körében tanított, Mandzsushri felállt és azt a kérést intézte a Tathagatához, hogy tanítsa a Hét Gyógyító Buddha imáját, amely nem csak a jelenlevők számára jelent óriási hasznot, hanem a jövőben is, a szenvedők és betegek részére.
Sakjamuni nagy melegséggel fogadta a kérést és összehívta a Hét Gyógyító Buddhát, akik egyenként elismételték személyes imájukat.

Ezután Sakjamuni a következő szavakat intézte tanítványaihoz:
Azok a lények, akik alámerültek a Szamszara mélységes szenvedésibe, csak hallják a Gyógyító Király, a Sugárzó Lapis Lazuli Tathagata nevét és a legnagyobb őszinteséggel elfogadják és megtartják azt  anélkül, hogy bármi kétely felmerülne; akkor nem esnek többé szerencsétlen körülmények közé ( alsó birodalmakba nem születnek).

 

Egy gyakorlat a betegség megelőzéséhez és gyógyításához
Napi gyakorlat

Motiváció
Életem célja, hogy minden élőlényt megszabadítsak problémáitól és ezen problémák okaitól, amelyek az elmében vannak; ezenfelül békét és boldogságot okozni mindenkinek, főleg a teljes megvilágosodás utolérhetetlen boldogságát, amelyre szükségük van. Ezeket mind elvégzem. Szükségem van egy tökéletes, tiszta, egészséges elmére és tettre. Ez a magyarázata annak, hogy minden élőlény javára egyformán haladok a gyógyító meditáció útján.

Meditáció
Főleg hajnalban, de lehet más időpontban is, vizualizáljuk a megszokott testet. Középpontjában, a mellkasban lévő szív látható. A szív belsejében egy nyolcszirmú, fehér lótusz látható. Ennek közepén van a hold korongja, és azon a Gyógyító Buddha. Az ő szent teste tiszta, és természetes mély-kék fényű, ebben a helyzetben transzformálódik. Jobb kezében arura növényt-, és a balban koldulócsészét tart.