Nyolc szerencse szimbólum

Az ernyő a buddhista közösség védelmét jeleníti meg. Arra tanít, hogy először csatlakoznunk kell a buddhista közösséghez. Egy másik értelmezés szerint az ernyő azt az üdvös tevékenységet képviseli, amellyel megvédjük a lényeket betegségtől, ártalmas erőktől, akadályoktól stb. még ebben az életben, és mindenféle pillanatnyi és maradandó szenvedéstől a három alsó birodalmakban és az emberi és az isteni birodalmakban a következő életben.
 
A hal szimbolizálja a harmóniát, visszautalva arra, hogy az ernyő alatt mindig harmóniában és békében élhetünk. Egy másik értelmezés szerint az aranyhal a félelemtől mentes állapotban lévő élőlényeket jelképezi, akik anélkül, hogy belefulladnának a szenvedés óceánjába, egyik helyről a másikba vándorolnak, szabadon és önként, ahogyan a hal is szabadon és félelem nélkül úszik a vízben.
 
A váza a gazdagságot jelenti, Arra tanít, hogy élvezzük a hitünkből és az erkölcsi fegyelemből származó belső gazdagságot, a tanulmányainkat és a Dharma gyakorlását, mások megsegítését, mások tiszteletben tartását, és a bölcsességet. Más értelmezés szerint a kincsesváza a hosszú élet, gazdagság és jólét végtelen özönét szimbolizálja, és ennek a világnak és a megszabadulásnak minden hasznát.
 
A lótusz a tisztaságot képviseli, és azt, hogy törekednünk kell arra, hogy tiszta lénnyé váljunk a bódhiszattva életút gyakorlása által. Más értelmezésben a lótusz képviseli a test, a beszéd és az elme teljes megtisztulását a szennyeződésektől, és az üdvös cselekedetek virágzását az áldott megszabadulásban.
 
A kagylóhéj szimbolizálja a Dharmát (a Tant) és azt tanítja, hogy el kell jutnunk a Dharma teljes megértéséhez, az ösvény lépcsőfokainak megvalósításához az elménken belül. Egy másik értelmezés szerint, a jobbfelé csavarodó, fehér kagylókürt a Dharmáról szóló tanítások mély és messzeható dallamos hangját jelképezi.
 
Az örökkévalóság csomója Buddha kivételes minőségét, a mindent átfogó bölcsesség megvalósulását szimbolizálja. Másik értelmezés szerint a vallásos tanok és a világi dolgok közötti kölcsönös függőségét jelképezi. Az ösvényen való haladás idején a bölcsesség (elmélet) és módszer (gyakorlat) egyesülését, az üresség és függő keletkezés elválaszthatatlanságát, és végül a megvilágosodást elérve a bölcsesség és a nagyszerű könyörületesség teljes egyesülését.
 
A győzelmi zászló/szalag Buddha másik kivételes minőségét, a feladást jelenti, az illúziók (tudatlanság) feladását és a téves látásmód (nem-látás) feladását. Az előző szerencseszimbólummal, az örökkévalóság csomójával együtt a győzelmi jelkép jelképezi, hogy a Dharma (a Tan) teljes megértésével, a megvilágosodáshoz vezető ösvény fokozatainak megvalósításával elérhetjük Buddhának ezt a két kivételes minőségét (a bölcsességet és az illúziók feladását). Másik magyarázat szerint a győzelmi jelkép szimbolizálja a test, beszéd, elme tevékenységeinek győzelmét az akadályok és a nem előnyös dolgok fölött. De jelenti még a buddhista  tanok teljes győzelmét minden ártalmas és káros/veszedelmes erők fölött.
 
A Dharma (Tan) kereke azt jelképezi, hogy Buddha e két kivételes minőségét (a bölcsesség és az illúziók feladása) elérvén, képesek leszünk elvezetni minden élőlényt a szenvedéstől való végleges megszabaduláshoz a Dharma kerekének megforgatása által. A Dharma kerekének megforgatása jelképezi a Dharma másoknak való átadását. És ez a végső cél.
Másik magyarázat szerint a Dharma (Tan) kerekének megforgatását szimbolizálja, azaz a Dharma tanítását és megvalósulását, amely lehetővé tészi, hogy a lények, minden időben és minden birodalomban, megtapasztalják az üdvös tettek és megszabadulás örömét